Anbefalte fremgangsmåter for sterke lukter


Mange ønsker å bløtlegge klær og andre vaskbare gjenstander, spesielt når de er kontaminert med kjemikalier eller lukt. Dette kan være effektivt for å bli kvitt noen av de mest gjenstridige luktene, men hindrer også at disse forurensede stoffene kommer inn i vaske-maskinen.

Her er vår anbefalte fremgangsmåte for bløtlegging før vasketøyet kjøres i vaskemaskin:

soaking

• Velg en bøtte eller kar hvor det er god plass til gjenstandene du ønsker å bløtlegge i additivet (vaske-tøyet skal kunne flyte fritt).

• Fyll det tomme karet med nok vann til å dekke vasketøyet helt (ikke legg klærne i ennå).

• Ha deretter i additivet (60-120 ml). Rør om for å løse opp additivet.

• Ha i vasketøyet du ønsker å bløtlegge.

• La vasketøyet ligge i bløt i minst 30 minutter (lengere tid øker effekten). Hvis det virker som om additivet har sunket til bunns, rør om for å fordele additivet i vannet igjen.

• Etter at bløtleggingen er ferdig, tar du opp vasketøyet og legger det i vaskemaskinen og vasker det på normal måte i henhold til anvisningene på vaskelappene på tøyet og vaskemaskinens bruksanvisning. Du trenger ikke å vaske med additivet igjen.

FOR BESTE RESULTAT:

• Rør om under bløtleggingen for å få et mest mulig vellykket resultat.

• Bruk varmt vann fremfor kaldt vann både i bløtleg-gingen og i vaskemaskinen.

• Ekstra skylling etter at vaskemaskinprogrammet er ferdig.

UNNGÅ DETTE:

• Ha for mye i bløtleggingkaret. For mye vasketøy i karet gjør det vanskelig for additivet å gjøre jobben skikkelig. Nivået av kontaminasjonen kan være for høyt for den anbefalte doseringen og additivet kommer kanskje ikke kontakt med alle luktkildene.

• Må ikke brukes i kombinasjon med blekemiddel, eddik eller andre tilsetningsstoffer. Disse motvirker effekten i additivet.

Follow us on Facebook