Vilka verksanna ämnen innehåller OdorKlenz?


OdorKlenz® produkter innehåller en blandning av miljövänliga metalloxider inkl. magnesiumoxid (MgO), zinkoxid (ZnO) och titandioxid (Ti02).

OdorKlenz unika tillverkningsprocess leder till material som har förmågan att neutralisera ett brett spektrum av kemikalier, men har samtidigt de miljö- och användarvänliga och säkerhetsmässiga egenskaper som kännetecknar jordens mineraler.

Dessa produkter är mångsidiga och pålitliga när det gäller att ta bort svårlösta lukter, men de är samtidigt skonsamma nog för användning i hemmet för människor och husdjur.
zinc_oxid.jpg

Följ oss på Facebook