Anbefalede fremgangsmåder ved stærke lugte


I visse tilfælde er det en fordel at lægge tøj/tekstiler i blød inden de skal vaskes, især når det er blevet forurenet med kemikalier eller lugte. Det kan være en effektiv måde at fjerne nogle af de mest genstridige lugte på, men reducerer også de forurenende stoffer, der trænger ind i din vaskemaskine.

Her er vores anbefalinger til at foretage en iblødsætning, før vasketøjet lægges ind i maskinen: 

soaking

 • Vælg en beholder, der let kan rumme det tøj, du gerne vil lægge i blød i additivet (vasketøjet skal kunne flyde frit).
 • Fyld den tomme beholder med tilstrækkeligt varmt vand, så det dækker det tøj, der skal vaskes. (Læg ikke tøjet i endnu).
 • Tilsæt derefter additivet (60-120 ml). Rør kraftigt rundt for at fordele produktet.
 • Læg tøjet, der skal blødes op, ned i beholderen.
 • Lad tøjet ligge i blød i mindst 30 minutter (længere perioder øger effektiviteten). Hvis additivet ser ud til at bundfælle, skal du igen røre rundt for at fordele additivet.
 • Efter iblødsætningsperioden tager du tøjet op, lægger det i vaskemaskinen og følger dine normale instrukser for tøjvask, som anbefalet på dit tøjmærke og i vaske-maskinemanualen.

FOR BEDSTE RESULTAT:

 • Rør indimellem under iblødsætningen for at bidrage til, at processen lykkes.
 • Brug varmt vand i stedet for koldt vand i iblød-sætningsprocessen og i vaskemaskinen.
 • Ekstra skylning i slutningen af vaskemaskinens cyklus.


UNDGÅ FØLGENDE:

 • Overfyld ikke beholderen til iblødsætning. Overfyldning gør det svært for additivet at arbejde rigtigt. Forureningsgraden af duft og kemi kan være for højt i forhold til den anbefalede dosering, og additivets mineraler kan have svært ved at komme i kontakt med samtlige forureningskilder.
 • Må ikke bruges sammen med blegemiddel, eddike eller andre additiver. Disse modvirker effektiviteten af vores produkt.

Følg os på Facebook