Teknologi_banner.jpg


Teknologi som fjerner lugt og kemikalier i din tøj- og tekstilvask


Hvordan virker OdorKlenz?

Fjernelse af forurenende kemikalier og lugte er et vigtigt område med en betydelig indvirkning på menneskers sundhed og livskvalitet. Gængse produkter til fjernelse af lugt udnytter en række forskellige teknologier, herunder: kulstof, absorberings-midler, enzymer, duftstoffer, talkum, natriumcarbonat m.v. med det formål at forsøge at dæmpe eller maskere lugten.

Mange teknologier virker kun begrænset og besidder ofte ingen evne til ægte lugtfjernelse og neutralisering. Ofte kan de kemiske forureningskilder frigives tilbage til miljø og mennesker, hvilket er en væsentlig mangel ved mange af de mest almindelige lugtbehandlings-produkter.

OdorKlenz® materialer er miljøsikre og ugiftige nanokrystal-linske metaloxider, der er videnskabeligt beskrevet som meget effektive "destruktive absorberende kemikalier." Når disse materialer kommer i kontakt med skadelige lugtfremkaldende kemiske stoffer, fanger metaloxidernes aktive punkter først kemikaliet, hvorefter neutraliseringsprocessen påbegyndes. Denne specielle virkemåde er nødvendig for de mange typer af lugtende kemikalier, som besidder en række forskellige funk-tionelle grupper. Metaloxidernes øgede overfladeareal, deres unikke struktur og ydre form, deres høje kemiske reaktivitet og funktionelle porøsitet bidrager alt sammen til den øgede kemiske absorbering og de lugtneutraliserende egenskaber.


Hvad betyder NanoActive?

OdorKlenz produkterne bruger en teknologi kaldet Nano-Active®, som gør produkterne meget effektive til kemisk neutralisering og lugtfjernelse. Indholdsstofferne er dog IKKE nanopartikler.

Udtrykket "nano" kan betyde mange forskellige ting og kan anvendes inden for mange områder som f.eks. videnskab, teknologi og forskning. Generelt refererer det til teknologier, der beskæftiger sig med særlige egenskaber ved ting eller stoffer, der er dimensioneret under 100 nm i 2 eller 3 dimensioner, og i takt med at materialerne bliver mindre, opstår der en række forskellige, markante fysiske og kemiske fænomener.

Et eksempel er, at efterhånden som størrelsen på de aktive stoffer formindskes, vil de kemiske reaktioner eller den kinetiske energi typisk forbedres. I tilfælde af lugtneutralisering betyder dette en hurtigere og mere fuldstændig fjernelse af lugten. Det er dog en ulempe, at efterhånden som materialerne bliver mindre i størrelse, kan de potentielt udgøre et sikkerheds-problem som følge af partiklernes mikroskopiske størrelser.

Det, der gør NanoActive-teknologien speciel, er, at vi drager fordel af en mere effektiv kemisk neutralisering uden at skulle bekymre os om små nanopartikler. Vores partikler er rent faktisk mange gange større end nanopartikler.


Patenteret proces

OdorKlenz ejer en patenteret proces, hvor man producerer metaloxider (ufarlige jordmineraler). En proces som markant øger disse oxiders brugbare overfladeareal og porevolumen. Disse forøgelser gør det muligt at udnytte den komplette materialevolumen til kemisk neutralisering og ikke kun den udvendige overflade. Vi får aktiviteten fra nanomaterialer, uden at de er nanopartikler.

tech_lady.jpg

Følg os på Facebook