Teknologi_banner.jpg


Teknik som tar bort lukt och kemikalier i din tvätt


Hur fungerar OdorKlenz?

Att få bort förorenande kemikalier och lukt är ett viktigt område som har stor inverkan på människors hälsa och livskvalitet. Vanliga produkter för att få bort lukt använder en rad olika tekniker, däribland: kol, enzymer, absorberingsmedel, doft-ämnen, talk, natriumkarbonat osv. i syfte att försöka dämpa eller maskera lukten.

Många tekniker fungerar bara i begränsad omfattning och har ofta ingen äkta förmåga att ta bort lukt och neutralisera den. Ofta kan de kemiska förorenings-källorna frigöras både till miljö och människor, vilket är en betydande brist i många av de vanligaste luktbehandlingsprodukterna.

Ämnena i OdorKlenz® är säkra för miljön och de nanokristallina metalloxiderna är inte giftiga. De beskrivs vetenskapligt som mycket effektiva "nedbrytande absorberande kemikalier". När dessa material kommer i kontakt med skadliga luktframkallande kemikalier, fångar metalloxidernas aktiva områden först kemika-lierna, därefter påbörjas neutraliseringsprocessen.

Denna speciella funktion är nödvändig för många typer av luktande kemikalier som har en rad olika funktionella grupper. Metalloxidernas ökande ytarea, deras unika struktur och yttre form, deras höga kemiska reaktivitet och funktionella porositet bidrar alltsammans till den ökade kemiska absorberingen och de luktneutra-liserande egenskaperna.


Vad betyder Nano-Active?

OdorKlenz produkterna använder en teknik som kallas Nano-Active®, som gör produkterna mycket effektiva på att neu-tralisera kemikalier och ta bort lukter. De aktiva substanserna är dock INTE nanopartiklar.

Uttrycket "nano" kan betyda många olika saker och kan användas inom många områden som till exempel vetenskap, teknik och forskning. Generellt syftar det på tekniker som har att göra med särskilda egenskaper hos saker eller ämnen som är under 100 nm i 2 eller 3 dimensioner, och i takt med att materialen blir mindre, uppstår det en rad olika tydliga fysiska och kemiska fenomen.

Ett exempel är att efterhand som storleken på de aktiva ämnena förminskas, kommer de kemiska reaktionerna eller den kinetiska energin normalt att förbättras. Vid luktneutralisering betyder det att lukten avlägsnas snabbare och fullständigare. Det är dock en nackdel att efterhand som materialen blir mindre, kan de potentiellt utgöra ett säkerhetsproblem som en följd av partiklarnas mikroskopiska storlekar.

Det som gör Nano-Active-tekniken speciell, är att vi drar nytta av en effektivare kemisk neutralisering utan att behöva bekymra oss om små nanopartiklar. Våra partiklar är faktiskt många gånger större än nanopartiklar.


Patenterad process

OdorKlenz äger en patenterad process, där man till-verkar metalloxider (ofarliga jordmineraler), en process som markant ökar dessa oxiders användbara ytarea och porvolymen. Dessa ökningar gör det möjligt att utnyttja hela materialvolymen till kemisk neutralisering och inte bara den utvändiga ytan. Vi får aktiviteten från nano-material, utan att de är nanopartiklar.


tech_lady.jpg

Följ oss på Facebook