atsma-allergi-banner.jpg


Varför ska man köpa produkter från Den Blå Kransen


Om du vill förebygga allergi, är det lämpligt att köpa produkter deklarerade i samarbete med Astma-Allergi Danmark.

Den Blå Kransen gör det enklare att minimera risken för kontaktallergi.

Alla ämnen kan ge allergi. Men en del ämnen ger oftare allergi än andra.
Astma-Allergi Danmark ställer krav om att ämnen, som har gett allergi hos flera personer, inte finns i produkterna från Den Blå Kransen.

Det innebär bl.a. att följande ämnen inte får användas i produkterna:

• Parfym – både naturliga och syntetiska
• Tillsatser av formaldehyd och kemiska föreningar som avger formaldehyd
• Kathon, MI och MCI
• Kolofonium

För att värdera produkten har Astma-Allergi Danmark fått full insikt om de använda innehållsämnen, och på så vis är det enklare för dig att skydda dig själv och din familj, när det gäller allergi.
Du kan läsa mer om Den Blå Kransen här: www.denblaakrans.dk

Arv och miljö
En del personer är ärftligt disponerade för att utveckla allergi, och de befinner i särskild risk.

Men när det gäller kontaktallergi, har inte arv så stor betydelse. De ämnen, du möter i din vardag, riskerar du att utveckla allergi för. Det gäller därmed att man försöker undvika ämnen i t.ex. dina kläder, om du vill förebygga kontaktallergi.

Då parfym är en av de stora bovarna, är det en stor fördel för alla – speciellt barn – att undvika parfymerade produkter.

Ju mer du utsätts för ett ämne, desto större är risken att du utvecklar allergi. Och det betyder större risk för dig, vad du rent faktisk utsätter dig själv för, än om du på grund av arv befinner dig i särskild risk.


Du kan förebygga kontaktallergi
Kontaktallergi är den enda allergin, som kan förebyggas. Det är därför bra att undvika parfym och onödiga kemikalier i din tvätt.
Är din nuvarande luktborttagningsprodukt i textilier:
• miljövänlig?      • parfymfri?
• baserad på naturliga ingredienser?
• deklarerat i samarbete med Astma-Allergi Danmark?


Det är OdorKlenz!

Vi tänker på dig och din familj.MCS_side_banner_SE.pngFölj oss på Facebook