Skimmel_banner_SE.jpg


Ta bort "mögel- och kulmögellukt" från dina textiler


Vad orsakar mögel- och kulmögellukt?

Kulmögelsvampar växer med tiden och kan få fotfäste i till och med de minsta springorna. Kulmögel smyger sig in i ditt hem i form av fukt. Ofta är det lukten, som avslöjar om ditt hem har kulmögel. Om ett hus luktar gammalt, fuktigt och mögligt, är det sannolikt, att dessa lukter beror på kulmögel/mögel. Kulmögel kan gömma sig i våra hem, både på synliga ställen och ställen vi inte kan se. Kulmögel är en svamp, som växer på platser, där det finns långvarig påverkan av fukt.

I hemmet finns kulmögel/mögel oftast på textiler, golv, vind, väggar och möbler i omgivningen, där luftfuktigheten inte kontrolleras tillräckligt. Källare, utsatta vattenrör och springor i grunden så grundvatten sipprar in är vanliga scenarier, där kulmögel/mögel kan bli ett problem. Kulmögel/Mögel är normalt orsakad av mycket fukt i luften kombinerat med dålig ventilation och höga temperaturer. Mögel behöver en organisk källa för att kunna leva. Den levereras normalt av organiska material, som finns i konstruktions-/byggmaterial som papper, trä eller smuts.

Du kan känna igen kulmögel på sin dunaktiga struktur och den blå-gröna färgen, och mögel på sin platta struktur och vit/bruna färg. Den starka lukten av kulmögel/mögel orsakas av de gaser, som friges, när den formas. Dessa gaser kan snabbt absorberas av andra material i ditt hem som täcken, kläder och isolering. Därför, trots att du gör dig av med kulmögelsvampen, kan det vara svårt att bli av med lukten, om problemet inte behandlas tidigt.


Varför är kulmögel/mögel ett problem?

Om du hittar kulmögelsvamp i ditt hem, finns det en stor sannolikhet att du inte upptäcker dem, med de tusentals av olika kulmögels- och mögelarter som finns. I nyare studier har man kommit fram till att kulmögel i stort sett finns i alla hem i en vis utsträckning. Hälsorisken med kulmögel är helt klart oroväckande. Det går inte att se med blotta ögat om kulmögelsvampen i ditt hem är en av de giftiga arterna. Oavsett hur skadlig den är för hälsan, leder exponering för kulmögel och kulmögelsporer under en längre tid till hälsoproblem.


Är kulmögel-/mögellukt verkligen en hälsorisk?

De symptomer som kan visa sig när du har varit utsatt för kulmögel/mögel, är naturligtvis obehagliga, men kan de leda till allvarligare hälsoproblem? Det finns över 100.000 typer av kulmögelsvampar, och alla finns inte under samma förhållanden eller orsakar samma symptomer. En av de mest extrema, är en giftig form som heter Stachybotrys. Den är känd för att orsaka dödsfall, när den inandas i stora mängder.

Utöver att vara direkt relaterad till astma och respiratoriska sjukdomar, har mögellukt i hemmet varit förknippad med högre sannolikhet för depression. Generellt gäller, att ju renare luften vi andas in är, desto mindre risk har vi för att lida av symptomer, som uppstår om du utsätts för kulmögel, allergener och kemikalier.

Hälsorisker med kulmögel i ditt hem

Kulmögel och mögel kan finns på olika ställen i vårt hem - till och med i vår mat - och en del arter är giftigare än andra. En stor del av problemet med dessa svampar är, att de växer på mörka, dolda ställen, och vi upptäcker inte att det är de som gör oss sjuka, förrän skadan redan är skedd. Även när vi kan se kulmögelsvampen och ta bort den, kan det fortfarande finnas miljoner av luftburna kulmögelporer, som fortsätter att förvärra symptomerna.

De kulmögelsvamparna, som är särskilt farliga, är de som klassificeras som mykotoxiner. När flera av denna typ av kulmögelsvamp koncentreras, antingen i luften eller på en yta i ditt hem, frigör de hela tiden sporer i luften och skapar en farlig miljö för dig och din familj. Om du kan se svampen synlig på en yta i ditt hem, vet du, att problemet redan är allvarligt. Trots att du inte kan se kulmögelsvampen, kan du fortfarande riskera att inandas för mycket av den, om den gömmer sig på platser, du inte kan se.


Mögel och kulmögel i kläder/textiler

Har du någonsin vaknat på morgonen och upptäckt, att du har glömt din tvätt i tvättmaskinen över natten? Detta är ett väldigt vanligt, men illaluktande fel, som kan leda till kulmögellukt i dina kläder. Kulmögellukt är ganska svårt att ta bort och att tvätta kläderna igen med vanligt tvättmedel, verkar endast göra saken värre. Här är några av de vanligaste orsakerna till kulmögellukt och vad du kan göra för, att ta bort lukten från dina kläder vid första tvätt.

Kläder och textiler kan börja att lukta mögligt på grund av fuktig förvaring återbruk eller endda smutsiga tvättmaskiner. Vi ger här nedan några tips på hur du kan ta bort lukten från mögel från dina kläder/textiler:

1) 1) Se till att din tvättmaskin är ren. Om kläder luktar mögel direkt efter tvätt, ska du rensa tvättmaskinen genom att köra en tom tvätt på hög temperatur tillsammans med OdorKlenz Laundry additiv.

2) u ska tvätta din tvätt på den högsta tillåtna temperaturen (se tvättanvisningarna i kläder) för att ta bort lukt.

Ett vanligt ställe för uppkomst av kulmögel är på våra kläder. Faktum är, att våra kläder (speciellt de, som är undangömda i garderobskåp och vindsutrymmen), är den perfekta platsen för uppkomst av kulmögel. Om du hittar kulmögel på en klädhängare - förhoppningsvis har den upptäckts i tid - finns det flera metoder att ta bort svampen på. Men kom ihåg att ju längre kulmögelsvampen har funnits i textilen, desto värre kommer det att lukta, och ju svårare kommer det att vara att ta bort lukten. 

Hur kan du ta bort kulmögellukt från kläder/textiler? 


Kulmögellukt i textiler kan vara svårt att bli av med, men det finns hjälp att få, om du använder de rätta produkterna. Håll dig borta från produkter med doftämnen och andra starka kemikalier för att ta bort lukten.

Häll i OdorKlenz additivet tillsammans med ditt tvättmedel i din tvätt och kör en hel cykel. Additivet angriper kulmögellukten och dina kläder kommer att lukta rent och vara luktfria.

Trots att OdorKlenz inte dödar eller tar bort kulmögelsvamp, kommer det att ta bort lukten som är förknippad med kulmögelsvamp, och du kan använda ett tvätt-/ desinfektionsmedel som är designat för att döda kulmögelsvamp tillsammans med OdorKlenz Laundry additiv.

Visste du att? OdorKlenz-teknologin har testats av tusentals av nöjda kunder det tar säkert bort och neutraliserar kulmögelsvampens lukt från kläder och textiler!
Vi ser fram emot att höra vad du tycker om produkten!Följ oss på Facebook